Ontstaan van die Kultuur Stokers Gilde

Op 5 Maart 1983 is die Kultuur Stokers Gilde gestig. Die naam van die Gilde was oorspronklik die Landbou distilleerders gilde,  en word oor die algemeen na  verwys  as die Gilde.  Die naam is later verander na Kultuur Stokers Gilde na samesprekings met Doeane en Aksyns met wie die Gilde goeie betrekkinge handhaaf.

Die Gilde is ‘n liggaam wat affilieer by organisasies van sy eie keuse en die Gilde is vir die doeleindes van sy Grondwet ‘n groep kultuur stokers wat deur die Staat gelisensieer is en hom beywer om die kultuur van stook met ‘n tradisionele ketel te bewaar en te bevorder.

Die doelstellings en missie van die Gilde is om  alle geregistreerde kultuur stokers in die Republiek van Suid-Afrika te organiseer in een gesamentlike organisasie sodat hierdie kultuurstokers uit een mond kan praat oor sake van algemene, sowel as besondere belang met inagneming van die  belange van ander soortelyke organisasies in die Republiek van Suid-Afrika.

Die Mampoer Gilde beywer hom:
Om die tradisie van die stookketel vir die nageslag te bewaar,

Om die stook van kwaliteit drank in ‘n tradisionele ketel te bevorder en te bewaar, deur opleiding (stookkursusse en dies meer) en uitbreiding van kennis in hierdie verband,

Om gekoördineerde mening van sy lede oor alle aangeleenthede rakende die belange van die Kultuur Stokers Gilde aan die Regering en ander belanghebbendes voor te lê,

Om sy lede op die hoogte te hou van sake wat hulle raak en te ywer vir die stelselmatige ontwikkeling van die kultuurstokers en die kultuurstokersbedryf.

Die Gilde beskou Witblits en Mampoer as drank gestook deur ‘n 19de eeuse koperketel.

Die Gilde aanvaar slegs aktiewe kultuurstokers wat by die Staat as Kultuur stokers geregistreer en gelisensieer is. Om alle kultuur stokers saam te snoer het die Gilde besluit om Suid-Afrika in 4 streke op te deel. Die streke is soos volg:

GEBIED A:    Saamgestel uit lede in die streke Maanhaarrand, Koster, Derby en die Waterberg.
GEBIED B:    Saamgestel uit lede in die streke Ventersdorp en Hartebeesfontein.
GEBIED C:    Saamgestel uit lede in die Vrystaat, Mpumalanga, Lydenburg en Hoedspruit.
GEBIED D:    Saamgestel uit lede in die Kaap, Boland en Karoo.

Advertensies

Embleem en Leuse

‘n Ontwerp vir die Gilde se emblem is op 12 November 1983 aan die vergadering voorgelê.

Mnr. H. Oberholzer verduidelik dat die twee kleure (rooi en goud in die skild en op die stookketel)  op die verandering van die vrug na die drank dui.  Die stookketel kry ‘n sentrale plek vanweë die sentrale rol wat dit in landboustillering speel.  Perskes en druiwe is die hoofprodukte waarmee onderskeidelik in die belangrikste stookprovinsies, Transvaal en Kaapland, gestook word.

Die louriekrans om die drankglas dui op die mededingingselement, formeel sowel as informeel, in die landboudistilleerdersbedryf en die glas self is ‘n belangrike instrument by die toets en proe van die drank wanneer dit beoordeel word en wanneer daar gestook word.  Die embleem is deur die Buro in Heraldiek saamgestel maar is eers in 1988 as embleem gerigistreer.  Die emleem is heraldies korrek.

Wat die leuse betref, word verduidelik dat die gedagte daaragter is om aan die wat dié wat die wapen sien, te kenne te gee wat in die hart van die organisasie aangaan.  Lede meen ook dat te min mense Latyn verstaan en die leuse in Afrikaans moet wees.  Verskeie voorstelle is aan die hand gedoen soos “Goud en Koper”, “Vreugde uit vrugte”, “Uit rypheid nektar”, “Net die beste”, “Edelheid uit vrugte”, “Edelsap uit vrugte getap” en “Die Boer se drank”.)

Die vergadering besluit om die ontwerpte embleem te aanvaar, en besluit by wyse van stemming om “Vreugde uit vrugte” as leuse vir die Gilde te aanvaar.  Die leuse is hierna op die embleem aangebring.

Nasionale Stookfeeste. “Mampoer Fees”

Die Nasionale stookfeeste en kampioenskappe wat jaarliks deur die Gilde in samewerking met ander instansies aangebied word, is voorwaar ‘n voortreflike uitstalvenster vir die produkte van die mampoerstokers.

Die eerste nasionale stookfees is op 7 April 1984 in die distrik Oudtshoorn in samewerking met die plaaslike Stadsraad en die Afdelingsraad van Klein-Karoo/Langkloof aangebied.

Kultuur Stokers Gilde Coat of Arms

Leave a Reply