Redes om aan te sluit by Kultuurs Stokers Gilde.

Die Gilde het besluit om nuwe lede te werf wat graag deel van die kuluur wil wees, om mampoer te stook en die kultuur te laat voort bestaan. Die Gilde beoog om ‘n sekere aantal kultuur lesensies te bekom van SARS in dien die Kommissaris van SARS dit goedkeur. Die Gilde is tans besig met die proses maar dit kan nog ‘n geruime tyd neem om afgehandel te word.

Die lisensies sal dan voortaan aan lede van die Gilde toegeken word wat aan die volgende vereistes voldoen:

1) Persoon moet lid wees van die Gilde,

2) die begin en gevorderde stokers kursusse voltooi

3) wat se ketel/ketels by SARS geregistreer is

4) Individu moet self ook as ‘n Artikel 116 gesregistreer is by SARS

Doen so aansoek vir n stokers permit

Om vir n stookketel permit aansoek te doen en te registreer as n vervaardiger van wyn of spiritus vir eie gebruik moet die volgende vorms voltooi word:

 1. Kultuur Stokers Gilde Lidmaatsap Aansoek
  >>Laai hier af<<
 2. Kultuurstoker & Art116 Stokers Inligting
  >>Laai hier af<<
 3. Artikel 116 vervaardigers onderneming
  >>Laai hier af<<
 4. Aansoek om n lisensie om n distilleerketel te besit, in besit te hê of aan te hou – DA 104
  >>Laai hier af<<
 5. Aansoek deur n landboudisteleerder om n n lisensie om spiritus te distilleer – DA 105
  >>Laai hier af<<
 6. Aansoek form: Regestrasie / Lisensiehering van doane en aksyns kliente – DA 185
  >>Laai hier af<<

Alle voltooide dokumentasie moet terug gestuur word aan:

aansoek@mampoersa.co.za of pos aan: W.G. Meyer, Posbus 64, Alberton 1450

Indien u enige navrae het oor die inligting wat ons van u verwag, kan u gerus enige van die dag bestuur kontak. Sien die kontak bladsy vir meer inligting.

Advertensie

Leave a Reply